Centrul de Apel - Piaţa Muncii 0 8000 1000 Apel gratuit din Republica Moldova + 373 22  838414 Apel taxabil din străinătate

0 8000 1000

Бесплатный звонок из Республики Молдова

SERVICII DE INTERMEDIERE A MUNCII

Intermedierea muncii constă în mijlocirea, de către subdiviziunile teritoriale, între eventualii angajați și angajatori în vederea satisfacerii cererilor ambelor părți și stabilirii unor raporturi de muncă.


 Intermedierea muncii se realizează prin:

  • oferirea de informații privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora prin publicarea, afişarea, organizarea de tîrguri ale locurilor de muncă cît și tîrguri on-line ale locurilor de muncă;
  • preselecţia candidaţilor corespunzător cerinţelor locurilor de muncă oferite şi în concordanţă cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele acestora;
  • intermedierea electronică care are drept scop punerea automată în corespondenţă a cererilor şi ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnologiilor informaţionale.