Centrul de Apel - Piaţa Muncii 0 8000 1000 Apel gratuit din Republica Moldova + 373 22  838414 Apel taxabil din străinătate

0 8000 1000

Бесплатный звонок из Республики Молдова

SUBVENȚII PENTRU CREAREA SAU ADAPTAREA LOCURILOR DE MUNCĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI

Scopul:

Stimularea angajatorilor care angajează șomeri cu dizabilități, prin compensarea parțială a costurilor de creare sau adaptare a locului de muncă pentru șomerii cu dizabilități.

Cine poate beneficia:

Angajatorii care creează locuri de muncă noi sau adaptează locurile de muncă existente necesităților persoanei cu dizabilități și angajează la aceste locuri de muncă persoane cu dizabilități, înregistrate cu statut de șomer la subdiviziunea teritorială.

Condiții de acordare a subvenției:

  • sunteți înregistrați în Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali;
  • nu aveți activitatea suspendată, nu vă aflați în proces de insolvabilitate sau lichidare;
  • nu aveți datorii față de bugetul public național pentru anul precedent;
  • nu aveți datorii față de salariați pentru anul precedent.

Angajatorul antrenat în măsura respectivă beneficiază de:

  • compensarea a 50% din costurile necesare creării sau adaptării locului de muncă, suportate de către angajator, iar mărimea subvenției nu poate depăși cuantumul a 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent pentru fiecare loc de muncă creat sau adaptat.

Mai multe detalii puteți găsi aici (Procedura de acordare a subvențiilor pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități )

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Comisiei multidisciplinare, aprobat prin Ordinul nr.47 din 09.08.2019​