Centrul de Apel - Piaţa Muncii 0 8000 1000 Apel gratuit din Republica Moldova + 373 22  838414 Apel taxabil din străinătate

0 8000 1000

Бесплатный звонок из Республики Молдова

FORMAREA PROFESIONALĂ PRIN CERTIFICAREA CUNOȘTINȚELOR ȘI A COMPETENȚELOR DOBÎNDITE ÎN CONTEXTE DE EDUCAȚIE NONFORMALĂ ȘI INFORMALĂ

Cine poate beneficia:

Certificarea cunoștințelor și a competențelor dobîndite în contexte de educație nonformală și informală se efectuează pentru șomerii care dețin astfel de competențe, identificate ca urmare a ghidării în carieră.

Actele necesare:

  • copia actului de identitate;
  • copia certificatului de căsătorie pentru persoanele care și-au schimbat numele de familie;
  • copia actelor de studii și de calificare;
  • certificatul medical din care să rezulte că starea sănătății șomerului îi permite instruirea și exercitarea ulterior instruirii a meseriei/profesiei, ocupației selectate pentru formare profesională.