REABILITAREA PROFESIONALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

Scopul:

Acordăm servicii de reabilitare profesională persoanelor cu dizabilități locomotorii în vederea restabilirii, recuperării sau compensării capacității de muncă a acestora.

Cine poate beneficia:

Persoanele cu dizabilități locomotorii înregistrate cu statut de șomer

Cum se acordă:

Reabilitarea profesională se prestează în cadrul IP „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare”, la îndreptarea subdiviziunilor teritoriale, în conformitate cu recomandările conținute în Programul individual de reabilitare și incluziune socială a persoanei cu dizabilități, elaborat de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă.

Actele necesare:

  • cererea solicitantului privind repartizarea la servicii de reabilitare profesională;
  • copia buletinului de identitate;
  • copia actelor de studii;
  • copia certificatului de căsătorie pentru persoanele care și-au schimbat numele de familie;
  • copia certificatului de încadrare în grad de dizabilitate;
  • copia Programului individual de reabilitare și incluziune socială;
  • formularul nr.027/e, trimitere-extras.