SERVICII DE PRECONCEDIERE

Acordăm servicii de preconcediere persoanelor care urmează a fi  disponibilizate (concediate),  pentru a nu permite trecerea lor în şomaj sau pentru a se reîncadra cât mai rapid în câmpul muncii.

Scopul:

Informarea despre prevederile legale referitoare la protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Cine poate beneficia:

Persoanele care urmează să fie disponibilizate din cauza schimbărilor din cadrul organizaţiei, inclusiv lichidarea, reorganizarea sau reprofilarea unităţii.

Cum se acordă:

În cazul în care cunoaşteţi că urmează să fiţi disponibilizat (locul dvs. urmează a fi lichidat), adresaţi-vă la una din subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, adresele cărora le puteți găsi aici: https://anofm.md/ro/subdiviziuni, pentru:

  • a primi informaţii despre prevederile legale referitoare la asigurarea de şomaj, serviciile și măsurile active de ocupare a forței de muncă, precum și acordarea acestora;
  • a primi informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a lor;
  • pentru a vi se acorda susţinerea necesară  la angajarea în câmpul muncii;
  • a fi instruit despre modalitățile de căutare a unui loc de muncă;
  • a primi informații despre posibilitățile de formare profesională.