GHIDARE ÎN CARIERĂ

Are drept scop susținerea  persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în identificarea oportunităților educaționale și profesionale.

Cine poate beneficia:

  • toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

Tipuri de activităţi:

  • Informarea cu privire la profesii și specificul pieței muncii urmăreşte sprijinirea persoanei în vederea corelării intereselor profesionale cu solicitările pieței muncii;
  • Autocunoașterea constă în sprijinirea persoanei în evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea corelării abilităților, aptitudinilor, studiilor şi a experienţei cu interesele profesionale;
  • Consultanța în elaborarea instrumentelor de marketing personal include suport și informare în elaborarea curriculumului vitae, scrisorii de intenție și pentru susținerea unui interviu pentru integrare în cîmpul muncii;
  • Consultanța pentru decizia de carieră presupune sprijinirea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea luării deciziei privind propria carieră.   

    Cum se acordă:

Adresați-vă la una din subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, adresele cărora pe puteți găsi aici: https://anofm.md/ro/subdiviziuni