SUSȚINEREA PROIECTELOR DE INIȚIATIVE LOCALE

Scopul:

Stimularea creării locurilor noi de muncă și reducerii șomajului în localitățile rurale prin acordarea subvențiilor.

Cine poate beneficia:

Întreprinderile care creează locuri noi de muncă, care angajează șomeri înregistrați la subdiviziunea teritorială și care activează în localitățile rurale

Angajatorii trebuie să întrunescă următoarele condiții:

 1. sînt înregistrați în Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali și activează în mediul rural;
 2. nu au activitatea suspendată, nu se află în proces de insolvabilitate sau lichidare;
 3. nu au datorii față de bugetul public național pentru anul precedent;
 4. nu au datorii față de salariați pentru anul precedent;
 5. nu au avut concedieri de salariați în ultimii 12 luni anterioare depunerii cererii de acordare a subvenției, cu excepția cazurilor în care raporturile de muncă au fost sistate în temeiul art. 82 din Codul Muncii .
 6. prezintă un Plan de afaceri care prevede crearea cel puțin a unui loc de muncă nou în mediul rural;
 7. asigură cofinanțare de 35% din costul estimat al proiectului.

 

Angajatorul antrenat în măsura respectivă beneficiază de:

 • valoarea subvenției reprezintă maxim 65% din valoarea cheltuielilor aferente proiectului, iar mărimea nu poate depăși 10 salarii medii pe economie pentru anul precedent.

 

 Actele necesare:

 • cererea de finanțare;
 • formularul de aplicare, însoțit de  Planul de afaceri;
 • copia/extras a certificatului de înregistrare;
 • declarația pe propria răspundere.

 

Mai multe detalii puteți găsi aici (Procedura de susținere a proiectelor de inițiative locale)

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Comitetului de evaluare a dosarelor angajatorilor solicitanți de subvenție pentru susținerea proiectelor de inițiative locale, aprobat prin Ordinul nr.36 din 20.05.2020

Ghid privind accesarea măsurii de „Susținere a proiectelor de inițiative locale”