SUBVENȚIONAREA LOCURILOR DE MUNCĂ

Scopul:

Stimularea angajatorilor care angajează șomeri din grupurile vulnerabile, prin compensarea parțială a salariului persoanei angajate.

Cine poate beneficia:

Angajatorul care angajează pe o perioadă nedeterminată șomeri care necesită suport suplimentar pe piața muncii din următoarele categorii:

 • tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani: din familii defavorizate, orfani, rămași fără îngrijirea părinților, aflați sub tutelă sau curatelă;
 • persoane cu dizabilități;
 • persoane cu vîrstă de 50 de ani și peste;
 • persoane eliberate din locurile de detenție;
 • victime ale traficului de ființe umane, după reabilitarea psihologică și socială;
 • persoane care se luptă cu consumul de substanțe stupefiante ori psihotrope, după reabilitarea socială și psihologică;
 • victime ale violenței în familie;
 • alte categorii supuse riscului de excluziune socială stabilite prin lege sau de către Guvern.

Condiții de acordare a subvenției:

 • sunteți înregistrați în Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali;
 • nu aveți activitatea suspendată, nu vă aflați în proces de insolvabilitate sau lichidare;
 • nu aveți datorii față de bugetul public național pentru anul precedent;
 • nu aveți datorii față de salariați pentru anul precedent.

 

Angajatorul antrenat în măsura respectivă beneficiază de:

 • subvenții lunare în sumă egală cu 30% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pe un termen de 6 luni, pentru fiecare șomer angajat. Subvenția se acordă în scopul compensării parțiale a salariului șomerului angajat.

Procedura de subvenționare a locurilor de muncă