FORMAREA PROFESIONALĂ PRIN STAGII PROFESIONALE

Scopul:

Creșterea nivelului de competențe practice pentru a răspunde nevoilor reale de personal calificat ale angajatorilor.

Cine beneficiază:

 Angajatorii din rândul celor care au informat subdiviziunea teritorială în a cărei rază își au adresa juridică sau în a cărei rază este adresa locului de muncă, despre disponibilitatea de participare în măsura de stagiu profesional pentru șomeri și care întrunesc condițiile necesare.

Condiții de acordare a subvenției:

Stagiul profesional se realizează în cadrul unităților de drept public sau privat, сare au informat subdiviziunile teritoriale despre disponibilitatea de participare în măsura de stagiu profesional

Angajatorul trebuie să întrunească următoarele condiții:

  • sunt înregistrați conform legislației;
  • nu au activitatea suspendată, nu se află în proces de insolvabilitate sau lichidare;
  • nu au datorii față de bugetul public național pentru anul precedent;
  • nu au datorii față de salariați pentru anul precedent;
  • asigură condițiile pentru instruirea la locul de muncă a șomerului-cursant, conform programului de instruire la locul de muncă;
  • dispun de personal calificat pentru a exercita funcția de maistru-instructor în producție pe durata instruirii la locul de muncă;
  • asigură respectarea cerințelor de securitate și sănătate de muncă, precum și respectarea prevederilor aplicabile ale legislației muncii;
  • au cel puțin 5 angajați, inclusiv fondatorul.

Formularele pe care angajatorul trebuie să le completeze:

Angajatorul antrenat în măsura respectivă beneficiază de:

  • subvenție lunară egală cu 30% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pe toată durata instruirii.

Procedura de desfășurare a stagiului profesional