CENTRUL DE APEL

 

Oferim asistenţă şi consultanţă prin telefon în probleme ce ţin de accesul la serviciile de ocupare a forţei de muncă.

Cine poate beneficia:

  • persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă aflate în ţară;
  • persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă aflate peste hotare;

Solicitaţi la Centrul de Apel informaţii despre:

  • serviciile prestate de către Agenţia Naţională;
  • măsurile de protecţie socială în caz de şomaj;
  • locurile de muncă libere înregistrate în banca electronică de date a Agenţiei Naţionale;
  • migraţia legală în scop de muncă;
  • imigrarea în Republica Moldova a cetăţenilor străini şi apatrizi;
  • consultanţă privind activitatea de cooperare cu alţi parteneri sociali.

Cum se acordă:

Contactaţi la telefon Centrul de Apel:

  • din R.Moldova:  0 8000 1000 (apel gratuit)
  • din străinătate: +373 22 83 84 14 (apel taxabil)

 

Programul de activitate al Centrului de Apel:

luni-vineri: de la 8 :30 până la 15 :30

sâmbăta şi duminica – zile de odihnă