SERVICII DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ

Serviciile de ocupare a forţei de muncă sunt destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv șomerilor, și sînt servicii prin care se asigură conexiunea dintre cererea şi oferta de muncă, la nivel local și național, în scopul promovării și sprijinirii ocupării forței de muncă.

Servicii de ocupare a forței de muncă:

  • informare privind piața muncii;
  • ghidare în carieră;
  • intermedierea muncii;
  • servicii de preconcediere;
  • reabilitare profesională a persoanelor cu dizabilități;
  • angajarea asistată;
  • identificarea tinerilor NEET.