INFORMARE PRIVIND PIAȚA MUNCII

Oferim informații asupra situației generale a pieței muncii și a principalelor sale tendințe de dezvoltare.

Cine poate beneficia:

  • persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv persoanele înregistrate cu statut de șomer

Tipuri de informații oferite de subdiviziunile teritoriale:

  • cererea și oferta de muncă, înregistrate la Agenția Națională;
  • serviciile și măsurile în vederea plasării în cîmpul muncii;
  • condițiile de acces la serviciile și măsurile de ocupare a forței de muncă;
  • locurile de muncă vacante înregistrate la Agenția Națională și condițiile de ocupare a acestora;
  • metodele de căutare a unui loc de muncă;
  • situația și tendințele ocupaţionale pe piața muncii.

Cum se acordă:

  • Adresați-vă la una din subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, adresele cărora pe puteți găsi aici: https://anofm.md/ro/subdiviziuni.