SERVICII DE PRECONCEDIERE

În conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.105 din 14.06.2018 privind promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, pentru facilitarea procesului de desfășurare a serviciilor de preconcediere, angajatorul este obligat, în termenele stabilite de Codul muncii, să informeze, în scris, Subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă în a cărei circumscripție își are sediul unitatea despre posibila disponibilizare a fiecărui salariat în parte.

În cazul unei decizii a instanței de judecată privind declararea stării de insolvență, angajatorul este obligat să informeze, în scris, în maximum 5 zile de la data emiterii hotărîrii judecătorești, Subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă în a cărei circumscripție își are sediul unitatea despre personalul ce urmează a fi concediat.

Informarea Subdiviziunii teritoriale pentru ocuparea forței de muncă se face prin prezentarea/transmiterea de către angajator a unui formular care va conține informația privind disponibilizarea salariaților, conform formularului aprobat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Formularul în original, semnat de reprezentantul legal al angajatorului și ștampilat, poate fi prezentat direct la sediul Subdiviziunii teritoriale sau poate fi transmis prin poștă (în plic, pe suport de hârtie). De asemenea, poate fi expediată copia acestuia prin fax sau fotocopia prin e-mail.

Angajatorul este obligat să asigure condițiile necesare pentru furnizarea de către Subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă a serviciilor de preconcediere, conform procedurii aprobate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

FORMULAR „Informaţie privind disponibilizarea salariaţilor”

Adresele și datele de contact ale subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de munca pot fi găsite aici.