EMIGRAREA PESTE HOTARE

Emigrare în străinătate - oferim sprijin informativ pentru angajarea temporară a cetățenilor moldoveni în străinătate.

Cui ar putea fi utilă informația:

Cetățenii Republicii Moldova care pleacă la muncă în străinătate.

 Angajarea provizorie în cîmpul muncii în străinătate a cetăţenilor Republicii Moldova se face:

1.individual, în baza contractului individual de muncă încheiat cu angajatorul înainte de a pleca din țară;

2.prin intermediul agenţiilor private (licențiate);

3.în conformitate cu prevederile acordurilor bilaterale (Statul Israel și Bulgaria).

1. Angajare individuală

2. Angajare prin intermediul agențiilor private de ocupare:

 •  licență în domeniul de plasare în câmpul muncii peste hotare;
 •  servicii de mediere și angajare peste hotare;
 •  angajare ghidată de agenția privată;
 •  oferă un contract individual de muncă;
 •  nu încasează de la lucrători, direct sau indirect, total sau parțial, nici un fel de onorarii sau alte taxe (art. 7 Convenției OIM nr. 181);
 •  înregistrarea contractelor individuale de muncă la ANOFM.

3. Angajare prin intermediul Acordului Bilateral Interguvernamental:

 • semnat și ratificat de Guvernul R. Moldova și Guvernul Statului care semnează acordul;
 • asigurată implementarea de către ANOFM;
 •  servicii de selectare conform criteriilor Acordului;
 •  proces transparent și gratuit;
 •  contracte individuale de muncă;
 •  înregistrarea contractului individual de muncă la ANOFM.

Înregistrarea contractelor individuale de muncă:

ANOFM înregistrează contractele individuale de muncă conform prevederilor Legii nr.105/2018 din 10.02.2019 (art. 54 lit. (b)).

Acte necesare pentru înregistrarea contractului individual de muncă (în cazul angajării peste hotare):

 • copia buletinului de identitate;
 • copia pașaportului;
 • certificat de luare în evidenţă a copilului care rămîne în ţară, al cărui părinte, cetăţean al Republicii Moldova, se angajează provizoriu în muncă în străinătate (anexele 1/2 a Hotărâii de Guvern 290/15.04.2009).

Metoda de prestare a serviciilor:

Persoana interesată se adresează la Subdiviziunile Teritoriale pentru Ocuparea Forței de Muncă sau solicită o consultare telefonică la Centrul de apel și comunicare  tel.: 0 8000 1000  sau Direcția migrația forței de muncă tel.: 022 287 523 privind următoarele aspecte: