MĂSURI ACTIVE DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ

Scopul:

Măsuri active de ocupare a forței de muncă sînt acordate în scopul creșterii şanselor de ocupare a forței de muncă.

Cine poate beneficia:

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate cu statut de șomer la una din subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.

Cum se acordă:

Măsurile active de ocupare a forței de muncă includ:

  • formarea profesională, care se realizează prin:
  • cursuri de calificare, recalificare, perfecționare și specializare;
  • instruirea la locul de muncă în cadrul unității;
  • stagii profesionale;
  • certificarea cunoștințelor și a competențelor dobîndite în contexte de educație nonformală și informală;
  • consultanța, asistența și sprijinirea inițierii unei afaceri;
  • stimularea mobilității forței de muncă.