SERVICII DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ

În scopul prevenirii şomajului, creşterii şanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, stimulării angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor şi crearea de noi locuri de muncă, precum și în scopul realizării strategiilor şi politicilor elaborate în vederea protecţiei persoanelor în risc de şomaj, asigurării unui nivel ridicat al ocupării, adaptării forţei de muncă la cerinţele pieţei muncii, Agenția Națională implementează măsuri de ocupare a forței de muncă.

Servicii de ocupare a forței de muncă:

  • informare privind piața muncii;
  • ghidare în carieră;
  • intermedierea muncii;
  • servicii de preconcediere;
  • reabilitare profesională a persoanelor cu dizabilități.