REABILITAREA PROFESIONALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

Scopul:

Acordăm servicii de reabilitare profesională persoanelor cu dizabilități în vederea restabilirii, recuperării sau compensării capacității de muncă a acestora.

Cine poate beneficia:

Persoanele cu dizabilități înregistrate cu statut de șomer

Cum se acordă:

Reabilitarea profesională se prestează în cadrul instituțiilor și centrelor de reabilitare profesională specializate, la îndreptarea subdiviziunilor teritoriale, în conformitate cu recomandările conținute în Programul individual de reabilitare și incluziune socială a persoanei cu dizabilități, elaborat de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă.

Actele necesare:

  • copia buletinului de identitate;
  • copia actelor de studii;
  • copia certificatului de căsătorie pentru persoanele care și-au schimbat numele de familie;
  • copia certificatului de dizabilitate şi capacitate de muncă;
  • copia Programului individual de reabilitare și incluziune socială.