INTERMEDIEREA MUNCII

Vă ajutăm să luaţi legătura cu potenţialii angajatori în vederea stabilirii unor raporturi de muncă şi a ocupării posturilor vacante disponibile.

Cine poate beneficia:

Puteţi beneficia de servicii de intermediere dacă sunteți persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, inclusiv cu statut de șomer.

Intermedierea muncii se realizează prin:

  • oferirea de informații privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora prin publicarea, afişarea, organizarea de tîrguri ale locurilor de muncă;
  •  preselecţia candidaţilor corespunzător cerinţelor locurilor de muncă oferite şi în concordanţă cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele acestora;
  •  acordarea suportului suplimentar persoanelor specificate la art. 23 alin. (3) în cadrul angajării asistate;
  • intermedierea electronică care are drept scop punerea automată în corespondenţă a cererilor şi ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnologiilor informaţionale.
     

Cum se acordă:

Adresaţi-vă la Subdiviziunile Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă în a cărei rază aveți domiciliul sau reședința.