GHIDARE ÎN CARIERĂ

Are drept scop susținerea  persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în identificarea oportunităților educaționale și profesionale.

Cine poate beneficia:

  • toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

Tipuri de activităţi:

  • Informarea cu privire la profesii și specificul pieței muncii urmăreşte sprijinirea persoanei în vederea corelării intereselor profesionale cu solicitările pieței muncii;
  • Autocunoașterea constă în sprijinirea persoanei în evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea corelării abilităților, aptitudinilor, studiilor şi a experienţei cu interesele profesionale;
  • Consultanța în elaborarea instrumentelor de marketing personal include suport și informare în elaborarea curriculumului vitae, scrisorii de intenție și pentru susținerea unui interviu pentru integrare în cîmpul muncii;
  • Consultanța pentru decizia de carieră presupune sprijinirea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea luării deciziei privind propria carieră.   

    Cum se acordă:

Adresaţi-vă la Subdiviziunile Teritoriale, precum și la Centrele de Ghidare în Carieră, care sunt situate la următoarele adrese:

  • Chișinău, str. N. Titulescu, 8

           centruldeghidarechisinau@anofm.md, tel. 022 550 107

  • Cahul, str. Ștefan cel Mare, 15

            centruldeghidarecahul@anofm.md, tel. 0299 21623

  • Soroca, str. V. Alecsandri, 2         

            centruldeghidaresoroca@anofm.md, tel. 230 22302