SUBVENȚII PENTRU CREAREA SAU ADAPTAREA LOCURILOR DE MUNCĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI

Scopul:

Stimularea angajatorilor care angajează șomeri cu dizabilități, prin compensarea parțială a costurilor de creare sau adaptare a locului de muncă pentru șomerii cu dizabilități.

Cine poate beneficia:

Angajatorii care creează locuri de muncă noi sau adaptează locurile de muncă existente necesităților persoanei cu dizabilități și angajează la aceste locuri de muncă pe o perioadă nedeterminată sau determinată, cu o durată de cel puțin 18 luni persoane cu dizabilități, înregistrate cu statut de șomer la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă.

Condiții de acordare a subvenției:

  • sunteți înregistrați în Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali;
  • nu aveți activitatea suspendată, nu vă aflați în proces de insolvabilitate sau lichidare;
  • nu aveți datorii față de bugetul public național pentru anul precedent;
  • nu aveți datorii față de salariați pentru anul precedent.

Angajatorul antrenat în măsura respectivă beneficiază de:

  • compensarea a 50% – în cazul angajării persoanelor cu dizabilități medii și 75% – în cazul angajării persoanelor cu dizabilități accentuate și severe din costurile necesare creării sau adaptării locului de muncă, suportate de către angajator, iar mărimea subvenției nu poate depăși cuantumul a 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent pentru fiecare loc de muncă creat sau adaptat

Procedura de acordare a subvențiilor pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități 

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Comisiei multidisciplinare, aprobat prin Ordinul nr.47 din 09.08.2019​