FORMAREA PROFESIONALĂ PRIN INSTRUIREA LA LOCUL DE MUNCĂ

Scopul:

Instruirea la locul de muncă reprezintă un proces de formare profesională a șomerilor, care presupune instruirea în cadrul unui furnizor de formare profesională și a unui agent economic în scopul obținerii de cunoștințe, deprinderi, competențe și calificării necesare pentru  ocuparea unui loc de muncă.

Instruirea la locul de muncă întrunește următoarele condiții:

 • se organizează de către subdiviziunea teritorială în colaborare cu furnizorii de formare profesională publici sau privați, autorizați în conformitate cu actele normative în domeniul educației care au încheiate acorduri de colaborare privind instruirea la locul de muncă cu angajatorii;
 • pregătirea teoretică a șomerului-cursant se realizează de către furnizorul de formare profesională și include cel mult 20% din volumul total de ore destinat Programului de formare profesională;
 • instruirea practică a șomerului-cursant se realizează de către angajator și include minim 80% din volumul total destinat Programului de formare profesională;
 • la procesul de evaluare și certificare a competențelor șomerului-cursant participă angajatorul.

 

Condiții de acordare a subvenției:

Angajatorul trebuie să întrunească următoarele condiții:

 • sunt înregistrați conform legislației;
 • nu au activitatea suspendată, nu se află în proces de insolvabilitate sau lichidare;
 • nu au datorii față de bugetul public național pentru anul precedent;
 • nu au datorii față de salariați pentru anul precedent;
 • asigură condițiile pentru instruirea la locul de muncă a șomerului-cursant, conform programului de instruire la locul de muncă;
 • dispun de personal calificat pentru a exercita funcția de maistru-instructor în producție pe durata instruirii la locul de muncă;
 • asigură respectarea cerințelor de securitate și sănătate de muncă, precum și respectarea prevederilor aplicabile ale legislației muncii;
 • au cel puțin 5 angajați, inclusiv fondatorul.

Angajatorul antrenat în măsura respectivă beneficiază de:

 • subvenție egală cu 30% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pe toată durata instruirii.

Subvenția acordată angajatorului încetează în următoarele cazuri:

 • expirarea perioadei de instruire;
 • exmatricularea șomerului-cursant;
 • pierderea statutului de șomer.

Mai multe detalii puteți găsi aici (Procedura de instruire la locul de muncă în cadrul unității)