MĂSURI ACTIVE DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ

Măsuri active de ocupare a forței de muncă sînt acordate în scopul creșterii şanselor de ocupare a forței de muncă, fie prin crearea de noi locuri de muncă, fie prin înlesnirea accesului la locurile de muncă vacante.

Măsuri active includ:

  • subvenționarea angajatorilor pentru participarea la formarea profesională prin instruirea la locul de muncă a șomerilor; 
  • subvenționarea angajatorilor pentru participarea la formarea profesională prin stagii profesionale a șomerilor;
  • subvenționarea angajatorilor pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități;
  • subvenționarea angajatorilor pentru angajarea șomerilor din grupurile vulnerabile care necesită suport suplimentar pe piața muncii;
  • subvenționarea angajatorilor pentru susținerea proiectelor de inițiative locale prin care se creează locuri de muncă în localitățile rurale.