STIMULAREA MOBILITĂŢII FORŢEI DE MUNCĂ

Scopul:

Creșterea șanselor de ocupare şi valorificare a competenţelor profesionale, persoanelor în căutarea unui loc de muncă, înregistrate cu statut de șomer.

Cine poate beneficia:

  • Şomerul care se angajează, în bază de contract individual de muncă, la un loc de muncă într-o altă localitate selectată de subdiviziunea teritorială, la o distanţă mai mare de 20 de km de localitatea în care îşi are domiciliul, beneficiază de o indemnizaţie unică de încadrare egală cu un salariu mediu lunar pe economie pentru anul precedent.
  • Şomerul care se angajează, în bază de contract individual de muncă, la un loc de muncă într-o localitate selectată de subdiviziunea teritorială, alta decît cea în care îşi are domiciliul, şi, ulterior angajării, îşi schimbă domiciliul în localitatea în care se află locul de muncă primeşte o indemnizaţie unică de instalare egală cu 5 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent.

Cum se acordă:

Indemnizaţiile de încadrare și instalare se pot acorda o singură dată pentru fiecare perioadă în care persoana este înregistrată cu statut de șomer.