PREVENIREA DISCRIMINĂRII ȘI ASIGURAREA EGALITĂȚII ÎN RELAȚIILE DE MUNCĂ

Discriminarea înseamnă tratamentul nefavorabil în ceea ce priveşte realizarea unui drept al unei persoane sau al unui grup de persoane dată fiind apartenenţa lor, reală sau închipuită, la un grup vulnerabil protejat prin lege. 

Obligaţia de a nu discrimina se aplică atât persoanelor fizice, cât şi celor juridice, publice sau private, indiferent de mărimea acestora, cifra de afaceri sau domeniul lor de activitate. 

Discriminarea în domeniul muncii poate lua forme diferite în funcţie de momentul în care poate avea loc: la recrutare şi angajare, pe parcursul relaţiilor de muncă prin: stabilirea unor condiţii aparent neutre, dar care au un efect disproporţionat asupra  asupra unui grup de persoane, hărţuire, stabilirea discriminatorie a unor condiţii dezavantajoase în ceea ce priveşte regimul de lucru, promovarea sau drepturile salariale sau drepturi conexe, neîndeplinirea obligaţiei de acomodare rezonabilă a persoanelor cu dizabilităţi, instigarea la discriminare sau tratamentul discrinator prin încheierea relaţiilor de muncă. 

Angajatorii sunt obligaţi să respecte inclusiv obligaţiile care decurg din Legea privind asigurarea egalităţii

Ghidul practic pentru angajatorii din sectorul privat la întocmirea anunțurilor de recrutare îl găsiți AICI.

Ghidul practic pentru angajatori în vederea prevenirii manifestărilor discriminatorii în cadrul interviurilor de angajare îl găsiți AICI.