Centrul de Apel - Piaţa Muncii 0 8000 1000 Apel gratuit din Republica Moldova + 373 22 838414 Apel taxabil din străinătate

0 8000 1000

Бесплатный звонок из Республики Молдова

MĂSURI ACTIVE DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ

 

Măsuri active de ocupare a forței de muncă sînt acordate în scopul creșterii şanselor de ocupare a forței de muncă, fie prin crearea de noi locuri de muncă, fie prin înlesnirea accesului la locurile de muncă vacante.

Măsuri active includ:

 • formarea profesională;
 • subvenționarea locurilor de muncă;
 • suportul pentru crearea sau adaptarea locului de muncă;
 • stimularea mobilității forței de muncă.
   

Formarea profesională se realizează prin:

 • cursuri de calificare, recalificare, perfecționare și specializare;
 • instruirea la locul de muncă în cadrul unității;
 • stagii profesionale;
 • certificarea cunoștințelor și a competențelor dobîndite în contexte de educație nonformală și informală.