SERVICII DE PRECONCEDIERE

Acordăm suport informaţional angajaţilor care urmează a fi  disponibilizaţi(concediaţi) pentru a nu permite trecerea lor în şomaj sau pentru a se reîncadra cât mai rapid în câmpul muncii.

Cine poate beneficia:

agenţii economici care urmează să efectueze schimbări  în organizaţie, inclusiv lichidarea, reorganizarea sau reprofilarea unităţii şi, ca urmare, vor disponibiliza angajaţi

Cum se acordă:

Cu 2 luni înainte demarării procesului de disponibilizare, emiteţi un preaviz  de concediere adresat agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază activaţi, ataşând lista persoanelor premergătoare concedierii.

Tipuri de servicii acordate de ANOFM:

  • informaţii angajaţilor care urmează să fie disponibilizaţi despre prevederile legislaţiei în vigoare privind protecţia socială şi formare profesională;
  • informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a lor;
  • susţinere la angajarea în câmpul muncii.

 

ORDINUL Nr. 47 din  25.08.2004 cu privire la  aprobarea Procedurii privind accesul  la măsurile pentru prevenirea şomajului