MEDIEREA MUNCII

 

Vă ajutăm să luaţi legătura cu persoanele aflate în căutarea unui loc de lucru în vederea stabilirii unor raporturi de muncă.

Cine poate beneficia:

  • agenţii economici din Republica Moldova, care necesită forţă de muncă.

Angajatorul informează în termen de 5 zile lucrătoare în scris, prin telefon/fax, prin e-mail Agenția teritorală în a cărei raza își are adresa juridică, despre toate locurile de muncă devenite vacante.

Formularul "Oferta privind locurile de muncă vacante"

Cum se acordă:

În cazul în care doriţi să identificaţi candidaţi potriviţi pentru posturile vacante de care dispuneţi, vă rugăm să vă adresaţi  la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază activaţi.

Tipuri de servicii de mediere pe care le puteţi solicita:

  • să vi se acorde suport în preselecţia şi repartizarea candidaţilor la un loc de muncă în concordanţă cu pregătirea profesională, aptitudinile şi interesele deţinute;
  • să fiţi incluşi în calitate de participant la  târgurile locurilor de muncă;
  • să fiţi incluşi în calitate de participant la  târgurile on-line ale locurilor de muncă;
  • să participați la activități de recrutare de personal. ​