CENTRUL DE INFORMARE DESPRE PIAŢA MUNCII

Oferim informaţii  asupra situaţiei generale a pieţei muncii şi a principalelor sale tendinţe de dezvoltare.

Cine poate beneficia:

 • persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

Tipuri de informaţii de care puteţi beneficia la  Centrul de Informare:

 • Locurile de muncă libere în ţară şi condiţiile de ocupare a lor;
 • Serviciile EURES (Serviciile de Angajare Europene) detalii;
 • Meseriile şi specialităţile care pot fi asimilate în republică;
 • Сererea agenţilor economici  în ceea ce priveşte forţa de muncă;
 • Situaţia şi măsurile promovate pe piaţa muncii.

Cum se acordă:

Pentru a beneficia de consultanţa necesară, vă aşteptăm la sediul Centrului de Informare: mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam, 90.

Programul de activitate al Centrului de Informare:

luni-vineri: de la 8:00 până la 17:00

sâmbăta şi duminica – zile de odihnă

EURES esteo reţea coordonată de Comisia Europeană care oferă informaţii privind serviciile publice europene de ocupare a forţei de muncă, creată pentru a facilita libera circulaţie a lucrătorilor în cadrul Spaţiului European şi Elveţiei.

Scop:

Informarea, consultarea şi prestarea serviciilor de recrutare/ plasare în câmpul muncii spre beneficiul angajaţilor şi angajatorilor, dar şi a oricărui cetăţean ce doreşte să beneficieze de principiul circulaţiei libere a persoanelor.

Cine poate beneficia:

 • persoanele  care caută un loc de muncă în UE;
 • cetăţenii UE;
 • agenţii economici care recrutează personal din Spaţiul European şi Elveţia;
 • orice persoană care are acces la internet şi la portalul EURES.

Cum se acordă:

 • accesând individual portalul EURES;
 • vizită la sediul Centrului de Informare.