MEDIEREA MUNCII

 

Vă ajutăm să luaţi legătura cu potenţialii angajatori în vederea stabilirii unor raporturi de muncă şi a ocupării posturilor vacante disponibile.

Cine poate beneficia:

Puteţi beneficia de servicii de mediere dacă vă încadraţi în una din categorii:

 • sunteţi şomer înregistrat la una din agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă;
 • intraţi pentru prima dată pe piaţa muncii;
 • doriţi să vă schimbaţi locul de muncă;
 • aţi demisionat sau aţi rămas fără un loc de muncă din diverse motive;
 • aţi  încetat să munciţi renunţând la autorizaţia (licenţa) pentru  desfăşurarea activităţii de întreprinzător sau pe bază de patentă;
 • aţi încetat să munciţi peste hotare;
 • aţi revenit  pe piaţa muncii după expirarea perioadei de îngrijire a copilului;
 • aţi revenit pe piaţa muncii după o perioadă de îngrijire a unui membru de familie invalid de gradul I, a unui copil invalid (până la 16 ani) sau a unei persoane de vârstă înaintată (mai mult de 75 ani);
 • aţi fost trecut în rezervă la eliberarea din serviciul militar;
 • v-a expirat perioada de invaliditate;
 • aţi fost eliberat din locul de detenţie sau din instituţia de reabilitare socială;
 • urmaţi o formă de învăţământ la zi;
 • deţineţi teren agricol;
 • sunteţi pensionar.

Cum se acordă:

Pentru a beneficia de servicii de mediere, adresaţi-vă la Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă aflată în raza domiciului dvs.

Tipurile de servicii de mediere pe care le puteţi solicita:

 • să vi se acorde informaţie privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare ale acestora;
 • să vi se ofere acces la baza de date a locurilor de muncă vacante, Internet, informaţii pe suport de hârtie privind posibilităţile de integrare profesională, cabine telefonice pentru a facilita contactul cu angajatorii;
 • să vă fie elaborat un  plan individual de angajare (pentru şomerii înregistraţi la agenţie) în scopul sporirii şanselor de angajare în câmpul muncii;
 • să participaţi la  târguri ale locurilor de muncă;
 • să participați la  târguri on-line ale locurilor de muncă;
 • să participați la activități de recrutare de personal.