DECLARAREA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE

Angajatorii contribuie la realizarea politicilor privind ocuparea forţei de muncă prin:

  • crearea de condiţii pentru calificarea, recalificarea şi perfecţionarea salariaţilor;
  • informarea, în scris, prin telefon/fax, prin poşta electronică a subdiviziunii teritoriale în a cărei rază îşi are adresa juridică sau în a cărei rază este adresa locului de muncă, despre toate locurile de muncă devenite vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care au devenit vacante;
  • informarea în scris, obligatoriu, în termen de 3 zile, a subdiviziunii teritoriale asupra angajării şomerilor la locurile de muncă vacante despre care a fost informată în condiţiile lit. b).

Formularul ,,Oferta privind locurile de muncă vacante”

Ofertele şi anunţurile privind locurile de muncă nu includ elemente discriminatorii bazate pe criterii de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenență politică, avere, origine socială sau orice alt criteriu.

 În vederea implementării prevederilor Legii nr.60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, angajatorii informează obligatoriu subdiviziunile teritoriale despre:

  •     locurile de muncă create şi/sau rezervate pentru angajarea persoanelor cu dizabilităţi, în termen de 5 zile de la data la care au fost create/rezervate;
  •     ocuparea de către persoanele cu dizabilităţi a locurilor de muncă care au fost create/rezervate, în termen de 3 zile de la data la care au fost ocupate.