IMIGRAREA

Acordăm /prelungim  dreptul la muncă a cetăţenilor străini şi / sau apatrizi pentru desfăşurarea activităţii provizorii de muncă pe teritoriul Republicii Moldova.

Cine poate beneficia:

Cetăţenii străini sau apatrizii care urmează a fi angajaţi temporar la un post de muncă din Republica Moldova.

Cum se acordă:

  1.   Legea nr. 180—XVI din 10.07.2008 cu privire la migraţia de muncă:
  2. Agenţia Naţională examinează dosarul în termenii stabiliţi şi emite decizia privind acordarea /prelungirea sau refuzul acordării sau prelungirii dreptului la muncă.

 Actele necesare pentru acordarea/prelungirea dreptului la muncă și dreptului de ședere în scop de muncă  pentru următoarele categorii de lucrători străini: