AUTOSERVIRE ASISTATĂ

Furnizăm informaţii despre posibilităţile de încadrare de sine stătătoare în câmpul muncii

Cine poate beneficia:

 persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă

Cum se acordă:

Adresaţi-vă la  la agenţia în a cărei rază teritorială aveţi domiciliul pentru:

  • a fi inclus la seminare de informare despre drepturile şi obligaţiile persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea plasării în câmpul muncii prin intermediul agenţiei;
  • a fi ajutat să găsiţi  un loc de muncă vacant