INSTRUIRE PROFESIONALĂ

Vă oferim posibilitatea să urmaţi  cursuri gratuite de formare profesională (calificare, recalificare, perfecţionare).

Cine poate beneficia:

Puteţi solicita încadrarea la un curs gratuit de formare profesională, dacă faceţi parte din una din categorii:

 • nu aţi reuşit să vă încadraţi pe piaţa muncii de o perioadă mare de timp de la absolvirea unei instituţii de învăţământ;
 • deţineţi o profesie care nu se solicită pe piaţa muncii la momentul actual;
 • nu aveţi un loc de muncă şi doriţi să vă reorientaţi cariera profesională.

Aveți prioritate pentru a urma un curs gratuit de formare profesională dacă sunteți:

 • absolvent al școlii-internat;
 • copil orfan;
 • copil rămas fără îngrijire părintească sau aflat sub tutelă;
 • copil din familie cu mulți copii;
 • copil din familie monoparentală;
 • victimă a violenței în familie;
 • victimă a traficului de ființe umane;
 • persoană cu dizabilități;
 • veteran;
 • persoană eliberată din locuri de detenție sau din instutuții de reabilitare socială.

Cum se acordă:

Adresaţi-vă Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă din raza teritorială în care aveţi domiciliul.

Forme de realizare a pregătirii profesionale:

 • calificare - ansamblul de competenţe profesionale care permit unei persoane să desfăşoare activităţi specifice unei ocupaţii sau profesii;
 • recalificare - obţinerea competenţelor specifice unei alte ocupaţii sau profesii, diferite de cele dobîndite anterior;
 • perfecţionare - dezvoltarea competenţelor profesionale în cadrul aceleiaşi calificări.

Modul de desfăşurare:

La cursurile de formare profesională sunt admise persoanele care au absolvit gimnaziul, şcoala medie de cultură generală, liceul sau alte studii necesare pentru cursul respectiv; la unele profesii/meserii simple se admit persoanele ce nu au studii gimnaziale însă posedă cunoştinţe minime necesare pentru însuşirea activităţii respective.

Structura organizatorică a cursurilor este constituită din: pregătirea teoretică şi instruirea practică. Cele două componente se derulează în fiecare zi (dimineaţa sau după amiază) pe tot parcursul săptămînii.

Cursurile teoretice se desfăşoară în sălile de curs ale instituţiilor de învăţămînt în baza planurilor şi programelor de studiu, fiind conduse de cadre didactice cu experienţă în domeniu.

Activitatea practică este axată pe instruirea cursanţilor în cadrul companiilor de profil, iar la unele profesii/meserii în atelierele sau laboratoarele instituţiei de învăţămînt dotate cu utilaj şi tehnică necesară pentru instruire.

 

Pentru a cunoaste mai multe detalii despre profesii  vizualizaţi filmuleţele postate:

Admnistrator in serviciile hoteliere

Agent de turism

Bucatar

Betonist si fierar

Cosmetician

Frizer

Geamgiu

Gradinar

Manger

Ospatar

Specialisti in constructie

Tiparitor-imprimator

Vinzator

Zidar

Zugrav vopsitor

Confectioner instrumente aparate de precizie

Lacatus la repararea automobilelor lucrari pe caroserie

Lacatus la repararea automobilelor

  Mecanic naval

Tinichigiu

Lista instituţiilor de învăţământ contractate de agenţiile pentru ocupara forţei de muncă pentru instruire centralizată în anul 2016