INFORMARE ŞI CONSILIERE PROFESIONALĂ

 

Vă oferim posibilitatea să participaţi în cadrul agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă  la seminare ce ţin de angajarea în câmpul muncii în vederea identificării individuale a unui post de lucru, fortificarea încrederii în sine şi creşterea şanselor de a găsi un loc de muncă corespunzător aspiraţiilor şi pregătirii profesionale .

Cine poate beneficia:

  • toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

Tipuri de activităţi:

  • Informarea despre situaţia pe piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor;
  • Informarea despre drepturile şi obligaţiile pe care le aveţi conform legislaţiei în vigoare;
  • Informarea despre posibilităţile de angajare în câmpul muncii;
  • Instruirea privind tehnicile şi metodele de căutare a unui loc de muncă (întocmirea CV-ului, scrisorii de motivare, prezentarea la interviuri de angajare ş.a.).

Cum se acordă:

Adresaţi-vă Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă din raza teritorială în care aveţi domiciului pentru a primi materialele necesare pentru autoinformare, consiliere individuală sau pentru a participa la consiliere în grup în cadrul Clubului Munciii.