LUCRĂRI DE INTERES PUBLIC

Vă ajutăm să identificaţi şi să fiţi angajat în activităţi remunerate în folosul comunităţii, cu caracter temporar, organizate şi susţinute financiar din contul mijloacelor bugetelor unităților administrativ-teritoriale și din alte mijloace alocate conform legislației.

Cine poate beneficia:

Puteţi solicita să fiţi angajat în lucrări de interes public dacă:

 • sunteţi şomer înregistrat la una  din agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă;
 • sunteţi şomer pentru care expiră termenul de plată a ajutorului de şomaj;
 • sunteţi şomer şi nu aveţi posibilitatea să absolviţi un curs de calificare sau recalificare;
 • sunteţi tânăr apt de muncă, dar nu aveţi o profesie/meserie;
 • aveți o întrerupere îndelungată (de peste un an) în activitatea profesională;
 • sunteţi persoană de vârstă prepensionară.

Categorii de lucrări publice:

servicii publice

 •  Lucrări de refacere  şi întreţinere a infrastructurii;
 • ecologizare;
 • îndeplinirea unor lucrări de folos public.

servicii sociale cuprind activităţi de îngrijire la domiciliu şi în instituţiile specializate a următoarelor categorii de persoane:

 • copii;
 • bolnavi;
 • persoane vârstnice;
 • persoane cu dizabilităţi;
 • familii cu mulţi copii;
 • familii monoparentale cu copii etc.

Cum se acordă:

 1. Adresaţi-vă Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă din raza teritorială în care aveţi domiciului;
 2. Solicitaţi informaţii privind lucrările publice disponibile;
 3. În cazul în care există lucrări publice disponibile, acceptați antrenarea la aceste lucrări.

Remunerarea muncii:

Indemnizație lunară:

Fiecare şomer care este înregistrat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în raza căreia îşi are domiciliul şi este antrenat în lucrări publice i se acordă din Fondul de şomaj o indemnizaţie lunară egală cu 30% din salariul mediu pe economie pentru anul precedent, proporţional cu timpul efectiv lucrat.

Salariul:

Munca persoanelor angajate la lucrările publice este retribuită în conformitate cu condițiile de retribuire a muncii stabilite de angajatori sau în baze contractuale, însă numai puțin decât salariul tarifar pentru categoria I de salarizare a instutuției bugetare respective, prevăzut de legislația în vigoare.